sâmbătă, 14 septembrie 2013

Parteneriatul multilateral Comenius „Science Experiments on Renewable Energies” (Science ExpRES) 2013-2015

Povestea acestui parteneriat începe cu participarea la cursul de formare EU-HOU: Hands-On Universe, Europe. Bringing frontline interactive astronomy in the classroom, desfăşurat la Paris în perioada 4-8 iunie 2012, curs la care au participat 15 profesori din Europa. Una dintre problemele dezbătute la curs a fost scăderea interesului elevilor pentru domeniul ştiinţelor şi modalităţile de remediere a acestei situaţii. Un grup de profesori, printre care şi subsemnata, am hotărât la sfârşitul cursului să ţinem legătura printr-un grup de discuţii online, unde am pus bazele unui proiect de parteneriat multilateral Comenius, al cărui obiectiv să fie stimularea interesului elevilor pentru studiul ştiinţelor (fizicii în mod special). Cum una dintre problemele actuale de interes comun este utilizarea energiilor regenerabile, am stabilit ca acesta să fie tema proiectului şi să atragem atenţia şi asupra problemelor legate de protejarea mediului.
Astfel s-a ajuns la următoarea etapă: Vizita Pregătitoare efectuată în perioada 15-19 noiembrie 2012 la Toulouges, Franţa, gazdă fiind profesorul de fizică Guillaume Lebatard de la Colegiul „Francois Mitterrand” iar participanţi: profesor Violeta Iacentiuc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, profesor Selda Demircali, Tosunlar Okulu, Turcia şi profesor Dario Barca, de le Istituto d’Istruzione Superiore „Erasmo da Rotterdam”, Nichelino, Italia. În cadrul acestei vizite s-a lucrat la aplicaţia proiectului, la stabilirea programului, activităţilor, obiectivelor şi rezultatelor finale ale proiectului.
Scrierea aplicaţiei a continuat până în februarie 2013, fiind depusă la termenul limită 21 februarie 2013. Apoi a urmat o lungă aşteptare şi în iulie am aflat rezultatul: parteneriat aprobat! Pentru toate cele şase şcoli implicate în proiect, anume: coordonator - Colegiul „Francois Mitterrand” Toulouges, Franţa, parteneri – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, Suceava, România; Istituto d’Istruzione Superiore „Erasmo da Rotterdam”, Nichelino, Italia; Tosunlar Orta Okulu, Sarayköy/Denizli,Turcia; CSG "De Goudse Waarden", Gouda, Olanda şi Žibartonių pagrindinė mokykla, Žibartoniai, Lituania.
Proiectul Science ExpRES va fi derulat pe o perioadă de 2 ani, organizându-se întâlniri de proiect în fiecare dintre ţările participante, în ordinea: Italia, Turcia, România, Lituania, Olanda, Franţa. Ca prime sarcini de realizat vor fi: website-ul proiectului, logo-ul,  posterul şi sloganul proiectului. Apoi, la fiecare întâlnire de proiect se va prezenta şi discuta un anumit tip de energie regenerabilă (energie solară, energie eoliană, hidroenergie, biomasă, energie geotermală), se va realiza o machetă a centralelor care utilizează fiecare tip de energie, se vor realiza practic şi se vor filma experimente distractive pe teme de energie. Spre finalul proiectului vom organiza un concurs de desene „Oraşul viitorului”. Toate produsele proiectului vor fi expuse la ultima întălnire de proiect în cadrul unei expoziţii găzduite de primăria oraşului Toulouges, iar rezultatele finale vor fi prezentate în cadrul unei conferinţe ce va avea loc de asemenea la primăria oraşului Toulouges.
                                     profesor Violeta Iacentiuc, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava

Toate informaţiile reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Suceava  iar Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi Comisia Europeană nu este responsabila pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii.